4 maart 2021Ook koffie kan groener. Dat bewijst The JAVA Coffee Company.

Ook koffie kan groener. Dat bewijst The JAVA Coffee Company.

Sinds 2016 produceert The JAVA Coffee Company zijn koffie klimaatneutraal. Hiervoor berekenen ze elk jaar hun CO2-uitstoot, van de koffieplantage in het land van oorsprong tot in het depot van de klant. Jaar na jaar maken ze plannen om de uitstoot verder te reduceren.

De productie van The JAVA Coffee Company was in 2019 goed voor een CO2 uitstoot van 4.053 tCO2e (ton CO2-equivalent). 85% van deze uitstoot gebeurd in de landen van oorsprong. Maar ook hier kan de koffiebrander slimme keuzes maken die een grote impact hebben op de CO2-productie.

Wat veroorzaakt de CO2 uitstoot?

  • 45% is afkomstig van de groene, onverwerkte koffiebonen. Deze emissie vindt grotendeels plaats in het land van herkomst, voornamelijk door het gebruik van anorganische meststoffen
    • 40% is afkomstig van zogenaamde Land Use Change (LUC). We spreken van LUC wanneer er in de voorbije 20 jaar bomen werden gekapt om koffieplantages aan te leggen. Het verdwenen bos kan niet meer fungeren als CO2-opslag.
    • 6% is afkomstig van infrastructuur. Dit is de uitstoot die voornamelijk in België gebeurt. Gezien The JAVA Coffee Company koffie brandt op basis van gas blijft er steeds een uitstoot aanwezig.

 

Niet-zo-groene koffiebonen en ‘LUC’ emissies

Relatieve emissies (kgCO2e/kg bonen) daalden in 2019 met 11%. Dit komt voornamelijk door een verbeterde inkoopprocedure. Zo koopt The JAVA Coffee Company procentueel minder koffie uit landen met hoge emissies. Koffie-emissies tussen landen verschillen door factoren zoals het procestype in dat land (natte of droge verwerking), transportafstanden en gebruik van organische of anorganische mest.

Door de jaarlijkse berekening te maken krijgt The JAVA Coffee Company een beter inzicht op de CO2-uitstoot. Sinds 2019 werden de internationale regels verstrengd en moet er ook rekening gehouden worden met een extra emissiecategorie namelijk Land Use Change. LUC emissies of Land Use Change data geven inzicht in veranderingen in landgebruik die zich de afgelopen 20 jaar hebben voorgedaan. Een bekend voorbeeld is de ontbossing voor het verbouwen van gewassen, zoals de koffiestruik.

Zo wordt meteen duidelijk dat een groot reductiepotentieel zit in overschakelen naar aankoop van meer biologische koffie en koffie van locaties waar geen LUC heeft plaatsgevonden. The JAVA Coffee Company bouwt vandaag verder aan de weg naar teelt en aankoop van meer biologische koffie om de uitstoot van groene koffie drastisch te verminderen.

Duurzaam ondernemen in Rotselaar en ver daarbuiten

Het relatieve energieverbruik on site in 2019 bedraagt 1,61 kWh/ton per kilo koffie. Dit is een afname van 37% ten opzichte van 2018. Deze vermindering wordt grotendeels verklaard door ledverlichting op de site in Rotselaar en een hogere productie.

De resterende uitstoot van CO2, die voorlopig onvermijdelijk is, compenseert The JAVA Coffee Company samen met CO2logic.  Zij werken nauw samen met NGO's in ontwikkelingslanden om hen in staat te stellen hun emissiereductieprojecten te financieren via koolstofkredieten. De projecten zouden niet plaatsvinden zonder de steun van die klimaatkredieten. Deze projecten moeten een effectieve en aantoonbare daling van de CO2 kunnen realiseren. De projecten die The JAVA Coffee Company selecteert, worden allemaal gerealiseerd op koffieplantages. Zo steunen ze de koffieboeren.

Alle fairtrade koffies worden gecompenseerd met Fairtrade Carbon credits. De overige koffies worden gecompenseerd via Gold Standard credits. Voor deze laatste categorie koos JAVA Koffie in 2019 voor projecten in China en Guatemala.

  • China (Shaanxi, Hubei en Guizhou Provinces): distributie van verbeterde cookstoves. Cookstoves zorgen voor een omschakeling van brandstof door gebruik van overtollige landbouwresten (een 100% hernieuwbare brandstofbron), hernieuwbaar hout, of verbeteren de efficiëntie van steenkoolconsumptie. Ook de planeet vaart er wel bij (minder ontbossing).
    • Guatemala: verminderen van ontbossing, behoud van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

 

In samenwerking met CO2 logic

Deze berekeningen gebeuren in samenwerking met CO2logic. Dat is een onafhankelijk klimaatadviesbureau dat gespecialiseerd is in het berekenen, terugdringen en compenseren van CO2-uitstoot. CO2logic werkt enkel met de hoogste standaarden voor offsetting projecten zoals de Gold Standard en Fairtrade om socio-economische voordelen te garanderen bovenop de gereduceerde emissies. Het bereiken van deze CO2-neutraliteit is in deze lijn met PAS 2060: de internationale standaard voor CO2-Neutraliteit, een garantie voor geloofwaardige klimaatactie.

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland