Label

Label

Waarvoor staat het label 'Erkend Vlaams-Brabants streekproduct'?

Het label van 'Erkend Vlaams-Brabants Streekproduct' is een promotielabel dat een producent kan verkrijgen op eigen aanvraag. Met het label kan hij zich onderscheiden binnen het gigantische aanbod aan streekproducten. Voor de één is een streekproduct immers al voldoende als het naar de streek verwijst of als er wordt gewerkt met ingrediënten die van oudsher aanwezig waren. Een ander zou dan eerder denken dat een streekproduct iets moet zijn dat effectief ter plekke in de streek wordt gemaakt, zonder rekening te houden met traditie of grondgebonden grondstoffen. Voor nog een ander is een streekproduct hetzelfde als een hoeveproduct. Met dit label willen we een duidelijke opsplitsing maken tussen hoeveproducten, lokale producten en de erkende Vlaams-Brabantse streekproducten. Maar om het label te bekomen, moet het product uiteraard aan aantal criteria voldoen.

Wat zijn de voorwaarden van het label?

Om te zien hoe we een bepaald product kunnen benaderen stellen we ons de vraag:

"Is er een productie met een primaire sector of gaat enkel om een productie met verwerking?"

Indien het gaat om een productie met enkel verwerking (ingrediënten aankopen en zelf verwerken tot een product), benaderen we het product als een lokaal product.

Indien er sprake is van een primaire sector in het productieproces, wordt er nagekeken of er al dan niet nog een verwerking gebeurt met het primaire product. Als dat het geval is, benaderen we het product alsnog als een lokaal product. Gebeurt er geen verdere verwerking van het primaire product, benaderen we het product als een hoeveproduct.

Pas als we hier uit zijn, gaan we 3 vragen toepassen in de volgende volgorde:

LOKAAL PRODUCT:
1) Wat is de band tussen het streekproduct en de regio Vlaams-Brabant?
2) Gebeurt de productie van het streekproduct terplekke bij de producent in Vlaams-Brabant?
3) Bestaat het streekproduct al minstens 5 jaar?

HOEVEPRODUCT:
1) Gebeurt de productie van het hoeveproduct terplekke bij de producent in Vlaams-Brabant én is het hoeveproduct terplekke verkrijgbaar?
2) Wat is de band tussen het hoeveproduct en de regio Vlaams-Brabant?
3) Bestaat het hoeveproduct al minstens 5 jaar?

Indien de eerste vraag, afhankelijk van de benadering van het product (hoeve- of lokaal product), niet positief wordt beantwoord, kan het product niet worden meegenomen in de algemene werking en promotiekanalen van de vzw SVB.

Wordt die eerste vraag wel positief beantwoord maar één van de of beide andere vragen niet, dan wordt het product wel opgenomen in de algemene werking van SVB vzw, maar dit onder de naam 'lokaal product' of 'hoeveproduct'.

Zij kunnen dus geen gebruik maken van het label 'Erkend Vlaams-Brabants Streekproduct'. Enkel indien de drie vragen positief worden ingevuld, bij zowel hoeve- als lokale producten, kan het product in kwestie het label van 'Erkend Vlaams-Brabants Streekproduct' verkrijgen.

Lid worden

Samen bereik je meer

Word lid

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland