Hoeve Ten Halve - Herent

Hoeve Ten Halve - Herent

Hoeve Ten Halve bestaat al 7 generaties lang! Generatie op generatie nam telkens de oudste zoon het bedrijf over. Deze trend wordt verdergezet door Wouter, oudste zoon van Paul en Lydie. Samen leiden ze het akkerbouw en vleesveebedrijf.

Bij Hoeve Ten Halve staan er voornamelijk vrouwelijke dieren. Lydie: De koeien worden op natuurlijke wijze bevrucht door een dekstier. Bij de geboorte worden de vrouwelijke kalfjes door hun moeder gezoogd. De mannelijke kalfjes worden doorverkocht. Na 2 à 3 kalvingen worden de koeien geslacht voor hun vlees.

Het rundsvlees wordt op de hoeve zelf verwerkt en verkocht. Bij Ten Halve kan je, op regelmatige basis, bestellen naar wens. Via de website of per telefoon kan je kiezen uit een ruim assortiment vers rundsvlees. Lydie: Naast vers rundvlees verkopen we ook aardappelen van eigen kweek. De aardappels worden hier gesorteerd, verpakt en gestockeerd in de geventileerde loods. Zowel de aardappelen als het vlees worden ook aangeboden in onze aardappel- en diepvriesautomaat. Kom je een keer na de openingsuren, dan staat de automaat 24 uur op 24 uur ten diensten van onze klanten.

Hoeve Ten Halve is een milieubewust bedrijf en zet zich volop in op duurzaamheid. Paul: Met onze landbouwactiviteiten werken we op verschillende vlakken zo efficiënt en duurzaam mogelijk. Dit doen we door een gesloten kringloop te maken tussen onze akkerbouw en veeteelt. Op de akker telen we de voeders voor onze dieren en verwerken een deel van de granen ter plaatse tot veevoeder. De mest van de koeien gebruiken we dan weer op het land. Zo is de kringloop helemaal rond! Bovendien ligt 80% van de grond binnen een straal van 2 km rond de hoeve. Dit alles maakt dat we het transport beperken tot een minimum en dragen we ons steentje bij tot minder CO2-uitstoot.

Op de akker neemt Paul ook maatregelen die de biodiversiteit ten goede komt. Ze passen reeds vele jaren niet-kerende bodembewerking toe op erosiegevoelige percelen. Dit houdt in dat hier niet geploegd wordt, wat ervoor zorgt dat erosie en uitspoeling van modder geen kans krijgen. Daarnaast hebben ze beheersovereenkomsten natuur, grasstroken ter bevordering van de biodiversiteit welke een mooie overgang vormen tussen akker en natuur.  

Adres

Karrestraat 12 , 3020 Herent

Tel

016 20 56 33

E-mail

info@tenhalve.be

Website

www.tenhalve.be

Regio

Dijleland
 Ontdek onze Straffe Box

Ontdek onze Straffe Box

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland