Projecten

Projecten

In het kader van plattelandsontwikkeling werd het derde PDPO-project “Omgevingskwaliteit” op poten gezet. Het thema focust zich ditmaal op beleving op het platteland met respect voor de streekidentiteit. Belangrijk is dat de toeristische activiteiten bevorderd worden, het landelijk erfgoed behouden blijft en opgewaardeerd wordt en de plattelandskwaliteit positief ontwikkelt. Het geheel moet ook kaderen binnen de problematiek van duurzame energie en klimaatadaptatie.

Met het project "Pop-Up een hoeve" gaat de vzw SVB 5 belevingsdagen organiseren in het Dijleland. Een unieke hoeve wordt omgetoverd tot een tijdelijk belevingsrestaurant waar de culinaire ambassadeur Jeroen De Pauw een heerlijk lokaal menu aanbiedt met hoeve- en streekproducten. De bedoeling is om een rechtstreekse, duurzame relatie tussen producent en consument te bevorderen waarbij beleving centraal staat. Consumenten worden op een innovatieve, culinaire en originele manier bewust gemaakt van het seizoensaanbod en streekproducten uit de eigen buurt, waardoor de korte keten wordt bevorderd en waarmee ze hun ecologische voetafdruk verkleinen. Bovendien worden ze gestimuleerd om lokaal te consumeren. Er wordt actief samengewerkt met de 16 gemeenten uit het Dijleland in zowel de communicatie en de voorbereiding van de belevingsmomenten als de uitvoering ervan en het eventueel actief opnemen van de rol als ‘korte keten ambassadeur’ naar hun inwoners. In dit project worden 5 grote acties onderscheiden: het in kaart brengen van hoeveproducenten - het uitwerken van het concept “Pop-Up een hoeve” - het inkleden van de belevingsmomenten - het organiseren van 5 belevingsmomenten - het onderzoeken en implementeren van innovatieve alternatieven in het korte-keten verhaal. Het project loopt van 1 -09- 2015 tot en met 30-06- 2017.

 

 

 

Lid worden

Samen bereik je meer

Word lid

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland